BAC ROM, 2009, SCRIS, Sb - 3, Var 1 - 100 [ Temele ]

BAC ROM, 2009, SCRIS, Sb - 3, Var 1 - 100 [ Temele ]

Mesajde musa paradisiaca pe Sâm Mai 09, 2009 1:19 pm

BAC − 2009

Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Temele
cuprinse in subiectul 3

Var 1 – 100


● Var - 1 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat.

● Var - 2 /// ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat.

● Var – 3 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului, reflectată într-un basm cult studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var - 4 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.

● Var - 5 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat.

● Var - 6 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Ion Creangă.

● Var - 7 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Ion Creangă.

● Var - 8 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat, pornind de la ideile exprimate în următorul text: ...

● Var - 9 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile nuvelei, prin referire la o operă literară studiată.

● Var - 10 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o nuvelă studiată

● Var - 11 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată.

● Var - 12 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

● Var – 13 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate.

● Var - 14 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Ioan Slavici.

● Var - 15 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură, de compoziţie, de limbaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu.

● Var - 16 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu.

● Var - 17 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu ).

● Var - 18 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei, reflectată într-un text narativ studiat.

● Var - 19 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema banului / a înavuţirii/ a avariţiei, reflectată într-un text narativ studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var - 20 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ studiat,

● Var - 21 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ studiat.

● Var - 22 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii, reflectată într-un text narativ studiat

● Var - 23 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var - 24 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema familiei, reflectată într-un roman studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Liviu Rebreanu, G. Călinescu sau Marin Preda ).

● Var - 25 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi, comparativ, aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria, familia, iubirea, banul etc.), tratată în două texte narative diferite.

● Var - 26 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre raportul realitate - ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var - 27 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinînd realismului, pornind de la următoarea afirmaţie a lui Georg Lukacs: ...

● Var – 28 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu.

● Var – 29 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu.

● Var – 30 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagin, despre principalele componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 31 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 32 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat, aparţinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 33 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre trăsături ale romanului, ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. Călinescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 34 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Călinescu, pornind de la ideile exprimate în următorul text: ...

● Var – 35 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui G. Călinescu.

● Var – 36 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui G. Călinescu.

● Var – 37 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 38 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 39 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 40 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 41 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 42 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi personajul preferat dintr-un roman psihologic, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 43 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică.

● Var – 44 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 45 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre conflictul / conflictele dintr-un roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 46 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj, ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 47 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 48 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 49 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică.

● Var – 50 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei, pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: ...

● Var – 51 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 52 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 53 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 54 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 55 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 56 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu ).

● Var – 57 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema / temele şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman din perioada postbelică.

● Var – 58 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 59 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda.

● Var – 60 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 61 // ■ Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat, aparţinând unui autor canonic, prevăzut de programa şcolară în vigoare.

● Var – 62 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 63 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda.

● Var – 64 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 65 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată.

● Var – 66 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie studiată.

● Var – 67 // ■ Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată.

● Var – 68 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 69 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată.

● Var – 70 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat, aparţinând lui I.L. Caragiale.

● Var – 71 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate.

● Var – 72 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat, aparţinând lui I. L. Caragiale.

● Var – 73 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 74 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic, ilustrate pe baza unei comedii studiate, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 75 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern, ilustrate într-un text dramatic studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 76 // ■ Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată, aparţinând perioadei postbelice, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 77 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text dramatic studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 78 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 79 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate.

● Var – 80 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat, aparţinînd perioadei paşoptiste.

● Var – 81 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu,

● Var – 82 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu, pornind de la o idee identificată în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 83 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic eminescian, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ...

● Var – 84 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 85 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic preferat, studiat în anii de liceu.

● Var – 86 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate, care aparţin lui G. Bacovia, pornind de la următoare afirmaţie critică: ...

● Var – 87 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate, aparţinând simbolismului, pornind de la următoarea afirmaţie: ...

● Var – 88 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică:

● Var – 89 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi.

● Var – 90 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga.

● Var – 91 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: ...

● Var – 92 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga, pornind de la propria mărturie: ...

● Var – 93 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu.

● Var – 94 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică:

● Var – 95 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate, aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului ( acelaşi autor sau autori diferiţi ).

● Var – 96 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu.

● Var – 97 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului.

● Var – 98 // ■ Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară, aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată.

● Var – 99 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în dezvoltarea literaturii române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: ...

● Var – 100 // ■ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre criticismul junimist.
musa paradisiaca
Elev de nota 10
 
Mesaje: 253
Membru din: Joi Iun 12, 2008 3:54 pm

Re: BAC ROM, 2009, SCRIS, Sb - 3, Var 1 - 100 [ Temele ]

Mesajde musa paradisiaca pe Sâm Mai 09, 2009 6:15 pm

[quote="musa paradisiaca"]BAC − 2009


BAC − 2009

Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Enutul

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre …

Temele
cuprinse in subiectul 3

Var 1 – 100


● Var - 1 // ■ relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat.

● Var - 2 /// ■ relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat.

● Var – 3 // ■ lumea basmului, reflectată într-un basm cult studiat, *** ( dupa citat )

● Var - 4 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.

● Var - 5 // ■ viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat.

● Var - 6 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Ion Creangă.

● Var - 7 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Ion Creangă.

● Var - 8 // ■ personajele dintr-un basm cult studiat, *** ( dupa citat )

● Var - 9 // ■ particularităţile nuvelei, prin referire la o operă literară studiată.

● Var - 10 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o nuvelă studiată

● Var - 11 // ■ relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată.

● Var - 12 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

● Var – 13 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate.

● Var - 14 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Ioan Slavici.

● Var - 15 // ■ temă şi despre principalele componente de structură, de compoziţie, de limbaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu.

● Var - 16 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu.

● Var - 17 // ■ tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu ).

● Var - 18 // ■ tema familiei, reflectată într-un text narativ studiat.

● Var - 19 // ■ tema banului / a înavuţirii/ a avariţiei, reflectată într-un text narativ studiat, *** ( dupa citat )

● Var - 20 // ■ condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ studiat,

● Var - 21 // ■ condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ studiat.

● Var - 22 // ■ condiţia femeii, reflectată într-un text narativ studiat

● Var - 23 // ■ un personaj feminin dintr-un roman studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var - 24 // ■ tema familiei, reflectată într-un roman studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Liviu Rebreanu, G. Călinescu sau Marin Preda ).

● Var - 25 // ■ aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria, familia, iubirea, banul etc.), tratată în două texte narative diferite. [ - comparatie ]

● Var - 26 // ■ raportul realitate - ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat, *** ( dupa citat )

● Var - 27 // ■ un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinînd realismului, *** ( dupa citat )

● Var – 28 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu.

● Var – 29 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu.

● Var – 30 // ■ principalele componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului, *** ( dupa citat )

● Var – 31 // ■ tip de roman aparţinând perioadei interbelice, *** ( dupa citat )

● Var – 32 // ■ perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat, aparţinând perioadei interbelice, *** ( dupa citat )

● Var – 33 // ■ trăsături ale romanului, ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. Călinescu, *** ( dupa citat )

● Var – 34 // ■ tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Călinescu, *** ( dupa citat )

● Var – 35 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui G. Călinescu.

● Var – 36 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui G. Călinescu.

● Var – 37 // ■ tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 38 // ■ raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, *** ( dupa citat )

● Var – 39 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 40 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu.

● Var – 41 // ■ particularităţile unui roman psihologic, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 42 // ■ personajul preferat dintr-un roman psihologic *** ( dupa citat )

● Var – 43 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică.

● Var – 44 // ■ relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 45 // ■ conflictul / conflictele dintr-un roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice, *** ( dupa citat )

● Var – 46 // ■ evoluţia unui personaj, ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică, *** ( dupa citat )

● Var – 47 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 48 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 49 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică.

● Var – 50 // ■ viziunea despre lume într-un roman al experienţei, *** ( dupa citat )

● Var – 51 // ■ particularităţile unui roman al experienţei, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 52 // ■ relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 53 // ■ conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice, *** ( dupa citat )

● Var – 54 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 55 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice.

● Var – 56 // ■ direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, cu referire la un text narativ / poetic / dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici ( Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu ).

● Var – 57 // ■ tema / temele şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman din perioada postbelică.

● Var – 58 // ■ relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 59 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda.

● Var – 60 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 61 // ■ un personaj feminin dintr-un roman studiat, aparţinând unui autor canonic, ( din programa şcolară )

● Var – 62 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 63 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda.

● Var – 64 // ■ construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată, *** ( dupa citat )

● Var – 65 // ■ aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată.

● Var – 66 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie studiată.

● Var – 67 // ■ particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată.

● Var – 68 // ■ personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat, *** ( dupa citat )

● Var – 69 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată.

● Var – 70 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat, aparţinând lui I.L. Caragiale.

● Var – 71 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate.

● Var – 72 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat, aparţinând lui I. L. Caragiale.

● Var – 73 // ■ două personaje dintr-o comedie studiată, *** ( dupa citat )

● Var – 74 // ■ componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic, ilustrate pe baza unei comedii studiate, *** ( dupa citat )

● Var – 75 // ■ forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern, ilustrate într-un text dramatic studiat, *** ( dupa citat )

● Var – 76 // ■ particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată, aparţinând perioadei postbelice, *** ( dupa citat )

● Var – 77 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text dramatic studiat, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 78 // ■ particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată, aparţinând perioadei postbelice.

● Var – 79 // ■ relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate.

● Var – 80 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat, aparţinînd perioadei paşoptiste.

● Var – 81 // ■ particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu,

● Var – 82 // ■ trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu, *** ( dupa citat )

● Var – 83 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic eminescian, *** ( dupa citat )

● Var – 84 // ■ tema iubirii, reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană, *** ( dupa citat )

● Var – 85 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic preferat, studiat în anii de liceu.

● Var – 86 // ■ tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate, care aparţin lui G. Bacovia, *** ( dupa citat )

● Var – 87 // ■ elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate, aparţinând simbolismului, *** ( dupa citat )

● Var – 88 // ■ un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului, --( demonstratie ); *** ( dupa citat )

● Var – 89 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi.

● Var – 90 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga.

● Var – 91 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga, *** ( dupa citat )

● Var – 92 // ■ elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga, *** ( dupa citat )

● Var – 93 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu.

● Var – 94 // ■ un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului, *** ( dupa citat )

● Var – 95 // ■ paralelă între două texte poetice studiate, aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului ( acelaşi autor sau autori diferiţi ).

● Var – 96 // ■ tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu.

● Var – 97 // ■ un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. -- ( demonstratie )

● Var – 98 // ■ ideologia promovată de revista Dacia literară, aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată.

● Var – 99 // ■ rolul lui Titu Maiorescu în dezvoltarea literaturii române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, *** ( dupa citat )

● Var – 100 // ■ criticismul junimist.
musa paradisiaca
Elev de nota 10
 
Mesaje: 253
Membru din: Joi Iun 12, 2008 3:54 pm

Re: BAC ROM, 2009, SCRIS, Sb - 3, Var 1 - 100 [ Temele ]

Mesajde musa paradisiaca pe Sâm Mai 09, 2009 10:12 pm

[quote="musa paradisiaca"][quote="musa paradisiaca"]BAC − 2009


BAC − 2009

Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Temele
generale si specifice
cuprinse in Sb - 3

Var 1 – 100

1. Teorie si critica literara

1.1. Directia modernista promovata de E. Lovinescu cu ref la un text ( Arghezi, I. Barbu, C. Petrescu ) : sb - 56;
1.2. Ideologia Daciei Literare, reflectata intr-o opera literara : sb - 98;
1.3. Rolul lui T. Maiorescu in dezv. Lit. Romane in a doua jum. a sec. XIX : sb - 99;
1.4. Criticismul junimist : sb – 100;

2. Argumentare literara

2.1. un text poetic de Arghezi / Barbu se incadreaza in directia modernista ; sb – 88 ; 94 ;
2.2. un text poetic studiat se incadreaza in directia traditionalista : sb – 97 ;
2.3. paralele intre 2 texte poetice postmoderniste : sb – 95 ;

3. Opera literara

3.1. Particularitati / Trasaturi

3.1.1. Particularitatile nuvelei, romanului ( psihologic, experimental ) : sb – 9; 41; 51;
3.1.2. Perspectiva narativa intr-un text narativ studiat : sb – 32;
3.1.3. Particularitatile romanului lui G. Calinescu : sb – 33 ;
3.1.4. Forme de manifestare ale dramaticului in text modern cu aplic. : sb – 75 ;
3.1.5. Trasaturi ale textului poetic / dramatic de M. Sorescu : sb – 81 ;
3.1.6. Trasaturi ale romantismului eminescian : sb – 82 ;
3.1.7. Particularitatile comicului de situatie intr-o comedie studiata : sb – 67;
3.1.8. Comicul de caracter si de moravuri intr-o comedie studiata : sb – 65;

3.2. Tema si viziune literara

3.2.1. Tema si viziune despre lume ( intr-o nuvela, roman – de Calinescu, psihologic, experimental, postbelic ) : sb –
10; 34; 43; 49; 57;
3.2.2. Tema si viziune despre lume intr-un text dramatic studiat / comedie : sb – 66; 77; 81;
3.2.3. Tema si viziune despre lume intr-un text poetic ( Eminescu, Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, Stanescu,
Sorescu ) : sb – 81; 83; 85; 86; 89; 90; 91; 93; 96;
3.2.4. Tema si viziune despre lume intr-un text poetic sau narativ pasoptist : sb – 80;
3.2.5. Teme specifice – iubirea; familia; conditia femeii; conditia taranului; banul : sb – 17; 18; 19; 20; 22; 25; 84;
3.2.6. Viziune literara ( lumea basmului / real – imaginar / viziunea despre lume in roman / realitate –
fictiune ) : sb – 3; 5; 26; 50;

3.3. Compozitia

3.3.1. Tema, structura, compozitie, limbaj intr-un text narativ sadovenian, realist, dramatic, comic : sb – 15; 30; 74;
3.3.2. Constructia subiectului intr-o opera dramatica studiata : sb – 64;
3.3.3. Particularitatile compozitiei si structurii subiectului in drama interbelica : sb – 76;
3.3.4. Elemente de compozitie intr-un text poetic simbolist / sau de Blaga : sb – 87; 92;
3.3.4. Tipuri de roman interbelic / sau al lui C. Petrescu : sb – 31; 37;
3.3.6. Conflictul intr-un roman psihologic, experimental interbelic : sb – 45 ; 53 ;
3.3.7. Relatia "incipit – final" intr-un basm / o nuvela / un roman ( interbelic, experimental, postbelic ) : sb – 2 ; 11 ;
44 ; 53 ; 58 ;

4. Personaj literar

4.1. Prezentare generala

4.1.1. Un personaj dintr-un basm cult ; sb – 8 ;
4.1.2. Un personaj dintr-un text narativ / dramatic ; sb – 68 ;
4.1.3. Un personaj feminin dintr-un roman interbelic / sau la alegere : sb – 23 ; 61 ;
4.1.4. Un personaj dintr-un roman ( realist, interbelic, psihologic ) : sb – ; 27 ; 42 ; 46 ; 68 ;
4.1.5. Un personaj dintr-o comedie : sb – 73 ;

4.2. Particularitati de constructie

4.2.1. Un personaj dintr-un basm cult : sb – 4 ;
4.2.2. Un personaj dintr-o nuvela : sb – 12 ;
4.2.3. Un personaj dintr-un text narativ / roman ( I. Creanga, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, G. Calinescu, C. Petrescu,
M. Preda; psihologic, experimental, postbelic ) ; sb – 6; 16; 28; 36; 39; 47; 55; 59; 60; 62;

4.3. Relatia dintre 2 personaje

4.3.1. 2 personaje dintr-un basm cult : sb – 1 ;
4.3.2. 2 personaje dintr-o nuvela : sb – 13;
4.3.3. 2 personaje dintr-un text narativ / roman ( I. Creanga, I. Slavici, L. Rebreanu, G. Calinescu, C. Petrescu,
M. Preda, psihologic, experimental, postbelic ) : sb – 6; 16; 28; 36; 39; 47; 55; 59; 60; 62; 70;
4.3.4. 2 personaje dintr-un text dramatic studiat ( I. L. Caragiale, drama preferata, comedie, drama postbelica ) :
sb – 69; 70; 71; 72; 78; 79;
musa paradisiaca
Elev de nota 10
 
Mesaje: 253
Membru din: Joi Iun 12, 2008 3:54 pm

de Robot pe

Robot
 
Mesaje: 1
Membru din: 2008
Locaţie: IT


Înapoi la Limba si literatura romana

Cine este conectat

Utilizatori înregistraţi: Niciun utilizator înregistrat