Pagina 1 din 1

Varianta 70

MesajScris: Mar Apr 22, 2008 10:36 am
de admin
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre pasiune, pornind de la ideea
exprimată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”. (D. D. Roşca, Existenţa tragică)
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de
ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie). 6 puncte

Re: Varianta 70

MesajScris: Lun Mai 05, 2008 9:27 pm
de ancanka
Pasiunea este însuşirea fundamentală a umanităţii, este baza pe care se construieşte structura societăţii, precum şi orice produs spiritual. În numele şi datorită pasiunii, umanitatea înaintează, această noţiune dă imboldul creaţiei.
Dacă există o calitate indispensabilă omului, aceea este pasiunea, căci din ea decurg voinţa şi dedicarea. Nimic nu poate fi construit fără motivaţie, oamenii sunt fiinţe empirice, un amestec de sentimente şi impulsuri, care au nevoie de motive şi imbolduri pentru a acţiona. Prin urmare, dacă nu suntem motivaţi de nimic, nu vom putea crea nimic. În schimb, dacă avem interesul necesar, produsele eforturilor şi ale dăruirii noastre vor fi valoroase.
Calitatea muncii noastre este direct dependentă de gradul de implicare. În plus, putem spune că pasiunea şi dedicarea au un rol decisiv în naşterea unor creaţii de valoare, modele pentru viitoare realizări. Astfel, evoluţia noastră psihologică şi culturală este influenţată în mare măsură de puterea volitivă, determinată la rându-i de prezenţa convingerilor şi trăirilor puternice.
Aşadar, existenţa unor creaţii valoroase este posibilă numai datorită existenţei pasiunii. Nu putem fi constrânşi sa creăm, realizăm actul de creaţie, nu un act impus, doar în prezenţa unui puternic imbold dat numai şi numai de pasiune
(Elena Bunoară,12 H; coord. prof. dr. Anca Roman)

Scris:
de