Pagina 1 din 1

Varianta 59

MesajScris: Mar Apr 22, 2008 10:22 am
de admin
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre muncă, pornind de la ideea
exprimată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate, nici cultură fără muncă”. (Mihai Eminescu, Opere, IX)

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de
ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie). 6 puncte

Re: Varianta 59

MesajScris: Lun Mai 05, 2008 9:37 pm
de ancanka
E o axiomă să spunem că munca stă la baza consolidării caracterului fiecărui om, definirii corecte a unui drum în viaţă, drum pe care fiecare dintre noi alege să-l urmeze prin mai multă sau mai puţină trudă.
Pe de o parte, o activitate întreprinsă poate conduce la libertatea materială, dar şi spirituală, numai prin consecvenţă, onestitate, disciplină şi înţelepciune. Astfel, pentru a ne dobândi libertatea personală este necesar ca munca depusă să fie justă, să nu creeze prejudicii. Din aceasta perspectivă, munca poate însemna purificarea fiinţei.
Pe de altă parte, fără efortul de a munci permanent asupra noastră şi nu numai pentru ceea ce este strict material, noi nu vom putea avea acces la cultură şi totodată nu vom putea dobândi experienţa necesară. Aşadar, cultura înseamna cunoaştere, înseamna strădanie şi perseverenţă în timp, deci este o valoare obţinută prin muncă.
Nu în ultimul rând, de muncă este nevoie şi nu atât de talent pentru a realiza ceva în viaţă. Thomas Edison spunea că geniul este „1% inspiraţie şi 99 % transpiraţie”, idee ce exprimă foarte expresiv, în termeni statistici, că nu neapărat harul, inspiraţia, talentul nativ fac dintr-un om un geniu, ci volumul imens de muncă şi dorinţa de autodepăşire.
În concluzie, a munci semnifică a avea o atitudine liberă, o gândire corectă, iar experienţa cunoaşterii trebuie să fie asociată cu bogaţia de a fi cult.
(Claudia Toma, 12I; coord. prof. dr. Anca Roman)

Scris:
de