Pagina 1 din 1

Varianta 45

MesajScris: Mar Apr 22, 2008 9:13 am
de admin
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre limba română, pornind de la ideea
exprimată în următoarea afirmaţie: „Apărarea intereselor limbii româneşti e una din garanţiile viitorului
nostru naţional şi prin urmare o sfântă datorie patriotică”.
(I. A. Bassarabescu, Coloana infinitului)

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de
ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie). 6 puncte

Re: Varianta 45

MesajScris: Lun Mai 05, 2008 9:47 pm
de ancanka
Consider că afirmaţia lui I.A.Bassarabescu, conform căreia ,,apărarea intereselor limbii româneşti e una din garanţiile viitorului nostru naţional şi prin urmare o sfântă datorie patriotică” e adevărată.
În primul rând, românii au avut un respect deosebit pentru graiul prin care s-au transmis de la o generaţie la alta marile noastre valori spirituale. Efortul de valorificare a potenţialului expresiv al graiului strămoşesc a fost şi este considerat în cultura noastră un adevărat act patriotic, în care sunt exprimate sentimentele de adâncă dragoste şi preţuire pentru limba romană.
Pe de alta parte, valoarea acestei comori, ce vine din adâncurile trecutului nostru, trebuie redescoperită de fiecare nouă generaţie, care va găsi în ea un străvechi tezaur de gândire, simţire, înţelepciune. Semn de individualitate a poporului, limba romană oglindeşte viaţa şi idealurile oamenilor plaiurilor carpato-dunărene, constituind conştiinţa de sine a uni neam nevoit să-şi apere permanent independenţa şi integritatea. Muzicalitatea şi farmecul limbii române au transformat-o într-un cântec, simbol al frumuseţii artistice a cărei expresie deplină este în creaţia populară doina, adevărata emblemă a simţirii şi spiritualităţii româneşti.
Deci, aşa după cum afirmă şi I.A.Bassarabescu, apărarea intereselor limbii româneşti e o garanţie a viitorul nostru naţional. Reflex al existenţei noastre milenare pe acest pământ, limba se constituie ca un proces în continuă devenire, având puterea miraculoasă de a ne exprima pe toţi prin inepuizabila ei frumuseţe şi forţă de expresie.
(Ana Duţu, 12 L; coord. prof. Luminiţa Paraipan)

Re: Varianta 45

MesajScris: Lun Mai 26, 2008 10:59 pm
de Attila
II. 45 (limba română)

Consider că afirmaţia lui I.A.Bassarabescu, conform căreia ,,apărarea intereselor limbii româneşti e una din garanţiile viitorului nostru naţional şi prin urmare o sfântă datorie patriotică” e adevărată.
În primul rând, românii au avut un respect deosebit pentru graiul prin care s-au transmis de la o generaţie la alta marile noastre valori spirituale. Efortul de valorificare a potenţialului expresiv al graiului strămoşesc a fost şi este considerat în cultura noastră un adevărat act patriotic, în care sunt exprimate sentimentele de adâncă dragoste şi preţuire pentru limba romană.
Pe de alta parte, valoarea acestei comori, ce vine din adâncurile trecutului nostru, trebuie redescoperită de fiecare nouă generaţie, care va găsi în ea un străvechi tezaur de gândire, simţire, înţelepciune. Semn de individualitate a poporului, limba romană oglindeşte viaţa şi idealurile oamenilor plaiurilor carpato-dunărene, constituind conştiinţa de sine a uni neam nevoit să-şi apere permanent independenţa şi integritatea. Muzicalitatea şi farmecul limbii române au transformat-o într-un cântec, simbol al frumuseţii artistice a cărei expresie deplină este în creaţia populară doina, adevărata emblemă a simţirii şi spiritualităţii româneşti.
Deci, aşa după cum afirmă şi I.A.Bassarabescu, apărarea intereselor limbii româneşti e o garanţie a viitorul nostru naţional. Reflex al existenţei noastre milenare pe acest pământ, limba se constituie ca un proces în continuă devenire, având puterea miraculoasă de a ne exprima pe toţi prin inepuizabila ei frumuseţe şi forţă de expresie.

(Ana Duţu, 12 L; coord. prof. Luminiţa Paraipan)

Scris:
de