Pagina 1 din 1

Varianta 18

MesajScris: Dum Apr 20, 2008 10:48 am
de admin
SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 018
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Da, plouă cum n-am mai văzut...
Şi grele tălăngi adormite,
Cum sună sub şuri învechite!
Cum sună în sufletu-mi mut!

Oh, plânsul tălăngii când plouă!

Şi ce enervare pe gând!
Ce zi primitivă de tină!
O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie, râzând...

Oh, plânsul tălăngii când plouă!

Da, plouă... şi sună umil
Ca tot ce-i iubire şi ură –
Cu-o muzică tristă, de gură,
Pe-aproape s-aude-un copil.
Oh, plânsul tălăngii când plouă!
Ce basme tălăngile spun!
Ce lume-aşa goală de vise! ...
Şi cum să nu plângi în abise,
Da, cum să nu mori şi nebun?

Oh, plânsul tălăngii când plouă!

(George Bacovia, Plouă)

*talangă, tălăngi, s.f. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor; sunetul produs de un astfel de clopot *şură, şuri, s.f. – construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite *tină, s.f. – noroi *abis, abisuri, s.n. – prăpastie adâncă, genune

1 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii. 2 puncte
2 Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. 2 puncte
3 Alcătuieşte două enunţuri, pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. 2 puncte
4 Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte
5 Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte
6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 4 puncte
7 Precizează rolul versului ,,Oh, plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. 4 puncte
8 Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a treia, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte
9 Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Re: Varianta 18

MesajScris: Lun Mai 05, 2008 2:27 pm
de Andreea
1. Două cuvinte din câmpul semantic al ploii; de exemplu: „plouă", „plânsul", „ploaie" etc.
2. Punctele de suspensie marchează grafic întreruperi ce apar în vorbire, vorbitorul nu îşi exprimă până la sfârşit ideea; în text, nedumerirea poetului în faţa ploii nesfârşite, ce pare că inundă tot universul etc.
3. Aştept cu nerăbdare luna mai. Nu mai vreau să merg la mare.
4. Două teme/ motive ale poeziei sunt: tema naturii, a ploii, a bolii, a solitudinii, motivul tălăngii etc.
5. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme pronominale de persoana I, de exemplu:„n-am mai văzut", „sufletu-mi" etc.
6. Semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei, de exemplu: pentru a arăta mişcarea înceată, datorată greutăţii, ca în epitetul „grele tălăngi", personificarea "tălăngi adormite" atribuie însuşiri umane clopotului; un alt epitet „şuri învechite" ne obligă spre o întoarcere în timp, unul ancestral, în care eul liric era supus solitudinii etc.
7. Folosirea, în poezie, a refrenului este una dintre trăsăturile specifice curentului simbolist; muzicalitatea textului este generată fie de repetarea obsesivă a unor sunete, cuvinte, sintagme, fie de prezenţa unor instrumente muzicale sau sunete propriu-zise, fie de tehnica refrenului, ca în acest text: „Oh, plânsul tălăngii când plouă!" în felul acesta versul devine şi un lait-motiv, accentuând plânsul întregului univers etc.
8. Penultima strofă a poeziei surprinde singurătatea ploii, a universului, accentuată de „muzica tristă, de gură", de scâncetele unui copil; în acest mediu meschin, al plânsului universal, totul devine şi „sună umil", chiar sentimentele cele mai puternice, din comparaţia „ca tot ce-i iubire şi ură". De altfel, reapare refrenul poeziei. în aceeaşi poziţie, imaginile artistice sunt impresionante prin simplitate; multitudine de simboluri, muzicalitate, puncte de suspensie, linie de pauză etc.
9. Una dintre calităţile particulare ale stilului, existente în fragmentul citat, ar putea fi eufonia, dată de muzicalitatea versurilor, de prezenţa refrenului „Oh, plânsul tălăngii când plouă!", particularităţi specifice curentului simbolist etc.

Re: Varianta 18

MesajScris: Mie Sep 30, 2009 4:55 pm
de ManuTza
ms mult pt raspunsuri andreea :* :roll:

Re: Varianta 18

MesajScris: Lun Iun 07, 2010 9:09 pm
de cristina.d
Cred ca la punctul 2 este mai bine sa spui ca punctele de suspensie reprezinta momentul afectiv al autorului. Cel putin asa insista profesoara noastra atunci cand era vorba de ele.

Scris:
de